E-MAIL DISCLAIMER

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hartman Expeditie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hartman Expeditie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik en / of acceptatie van de inhoud van dit bericht.

EMAIL DISCLAIMER

The information contained in this e-mail message is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. Disclosure, copying, distribution or taking any action with respect to the content of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Hartman Expeditie is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Hartman Expeditie does neither accept any responsibility and / or liability for the proper receipt and any damage arising from the use and / or acceptance of the content of this e-mail message.

Translate »