WEBSITE DISCLAIMER

Het eigendomsrecht van deze website behoort toe aan Hartman Expeditie. Ondanks onze zorgvuldige samenstelling van deze website is het niet uitgesloten dat de gepubliceerde informatie onvolledig of incorrect is. Hartman Expeditie accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor schade hieruit voortvloeiend. Ook accepteren we geen verantwoordelijkheid voor verkeerde interpretatie van de gepubliceerde informatie. Hyperlinks naar andere websites vallen buiten het verantwoordingsgebied van Hartman Expeditie. Iedere mogelijke aansprakelijkheid voor schade ontstaan door voornoemde websites wordt daarom niet geaccepteerd. Op het gebruik van deze website is het Europese recht van toepassing. Copyright van de website en zijn inhoud ligt bij Hartman Expeditie.

 

 

WEBSITE DISCLAIMER

The ownership of this website belongs to Hartman Expeditie. Despite our care for the composition of this website, it is still possible that published information is incomplete or incorrect. Hartman Expeditie. assumes no responsibility on this matter. Besides this, we exclude any responsibility for harm that is the result of the use, the availability or the interpretation of the information. Hyperlinks to other websites fall outside the controls of Hartman Expeditie.. Any possible liability concerning the content of said linked websites is therefore dismissed. On the use of this website and on these conditions Dutch law is applied. Copyrights on the website and its content rests with Hartman Expeditie.

Translate »